Stacja Uzdatniania Wody w Świecy

Została wybudowana w latach 1989-1991 z inicjatywy mieszkańców wsi Świeca I i Świeca II, przy ich ogromnym zaangazowaniu społecznym i finansowym oraz przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Wówczas obowiązywały polskie normy wody, które określały, iż w wodzie może być nie więcej niż 0,5 mg Fe/dm3 (żelazo) i 0,1 mg Mn/dm3 (mangan). Po wejsciu do Uni Europejskiej obowiązują normy UE oraz Dyrektywa 80/778/EECi98/83/EC. Kraje Członkowskie miały obowiązek dostosowania swoich przepisów krajowych do zaleceń unijnych, czyli poprawienie jakości wody uzdatnionej poprzez zastosowanie bardziej efektywnej technologii do roku 2005. Normy te określają, iż w wodzie nie może być więcej niż 0,2 mg Fe/dm3 (żelazo) i 0,05 mg Mn/dm3 (mangan). Stacja uzdatniania wody w Świecy była więc budowana technologicznie pod inne parametry i dla mniejszej ilości odbiorców. W lipcu 2005 r. Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Ostrowie Wlkp. wydała decyzje, w której zobligowała zakład do poprawienia jakości wody pod względem fizykochemicznym tak, aby odpowiadała warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. tj. parametrom UE. Zakład zlecił opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody Panu inż. Jerzemu Chudemu. W listopadzie 2005r. pracownicy zakładu przystąpili zgodnie z opracowaną dokumentacją, do modernizacji stacji. Wprowadzono całkowicie nowe technologie uzdatniania wody poprzez wymianę żwirów filtracyjnych w odmanganiaczach i odżelaziaczach, a także zastosowano warstwę masy katalityczno - piroluzytowej G-1. Zmieniono również napowietrzanie wody, poprzez montaż dodatkowego zbiornika powietrza zastosowano nowe sprężarki i pompy podające wodę do sieci.
Stacja uzdatniania wody w Świecy zaopatruje w wodę następujące miejscowości : Świeca I , Świeca II, Boników, Garki, Huta, Nadstawki, osady: Papiernia i Trzcieliny.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Niedziela
19 września 2021
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir
Do końca roku zostało
104 dni

Pogotowie Wodociągowe Zadzwoń 605 413 415 !!