Uchwała

 Uchwała nr XXVI/122/05

Rady Gminy i Miasta w Odolanowie

z dnia 29 listopada 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Dz 2001 r. numer 142 poz/ 1591 ze zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/50/91 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 23.12.1991 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych.

§ 3.

Uchwałę zgłasza się poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
3 sierpnia 2021
Imieniny obchodzą
August, Augusta, Krzywosąd, Lidia, Nikodem, Symeon, Szczepan
Do końca roku zostało
151 dni

Pogotowie Wodociągowe Zadzwoń 605 413 415 !!