Brak Wody PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych ul. Bartosza 7 w Odolanowie informuje mieszkańców Raczyc i Uciechowa, iż nastąpi brak wody z powodu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Raczycach w dniu

11.10.2016 (wtorek) od godz. 2230

do 12.10.2016 (środa) godz. 400

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 
Taryfa za wode i ścieki PDF Drukuj Email
Uchwała Nr XX/165/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 września 2016r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art.24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków obowiązujące  na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Zakład Usług Komunalnych ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/164/16

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 5 września 2016r.

TARYFA

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku

 

1. WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

a) dla wszystkich odbiorców   2,76zł /m3  + należny podatek VAT (2,98 zł brutto)

b) stawka opłaty abonamentowej    4,06 zł/m-c  + należny podatek VAT (4,38 zł brutto)

 

2. WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

a) gospodarstwa domowe  11,14 zł /m3  + należny podatek VAT (12,03 zł brutto)

b) pozostali odbiorcy  11,14 zł /m3  + należny podatek VAT (12,03 zł brutto)

 

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie i Mieście Odolanów na okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednoluty Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Gmina i Miasto Odolanów dopłaca do cen ustalonych przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie i dlatego mieszkaniec ( gospodarstwa domowe) będzie płacił za ścieki 5,99 brutto, a pozostali odbiorcy 8,15 zł brutto.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Sondy

Czy podoba Ci się ta strona ??
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Imieniny

Dzisiaj jest
Niedziela
4 grudnia 2016
Imieniny obchodzą
Barbara, Berno, Biernat, Chrystian, Hieronim, Krystian, Piotr
Do końca roku zostało
28 dni

Pogotowie Wodociągowe Zadzwoń 605 413 415 !!