Taryfa za wode i ścieki PDF Drukuj Email
Uchwała Nr XX/165/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 września 2016r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art.24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków obowiązujące  na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Zakład Usług Komunalnych ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/164/16

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 5 września 2016r.

TARYFA

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku

 

1. WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

a) dla wszystkich odbiorców   2,76zł /m3  + należny podatek VAT (2,98 zł brutto)

b) stawka opłaty abonamentowej    4,06 zł/m-c  + należny podatek VAT (4,38 zł brutto)

 

2. WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

a) gospodarstwa domowe  11,14 zł /m3  + należny podatek VAT (12,03 zł brutto)

b) pozostali odbiorcy  11,14 zł /m3  + należny podatek VAT (12,03 zł brutto)

 

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie i Mieście Odolanów na okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednoluty Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Gmina i Miasto Odolanów dopłaca do cen ustalonych przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie i dlatego mieszkaniec ( gospodarstwa domowe) będzie płacił za ścieki 5,99 brutto, a pozostali odbiorcy 8,15 zł brutto.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Sondy

Czy podoba Ci się ta strona ??
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Imieniny

Dzisiaj jest
Czwartek
23 marca 2017
Imieniny obchodzą
Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat, Oktawian, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Zbysław
Do końca roku zostało
284 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415